På Edvira jobbar vi på kommun-nivå med programmering i skolan. Vi är verksamma i hela landet oberoende av storlek på kommun. Vi drivs av att ge alla lärare förutsättningarna för kvalitativ ämnesundervisning, där programmering blir ett bra verktyg istället för ett jobbigt extramoment.

Med lärare

Vi tar fram programmeringslektioner och progressioner tillsammans med lärare. Lektionerna passar för olika ämnen, olika klassrum och olika tekniska hjälpmedel.

För alla

Skolan är till för alla, och det måste också programmering i skolan vara. Som det ser ut idag så tappar många unga tjejer sitt teknikintresse över tid. Vi utbildar lärare i hur de kan skapa en inkluderande klassrumsmiljö, där alla tycker att programmering är kul. Det är en demokratifråga.

Hållbart

Vi vill att programmering i skolan ska vara något som funkar för alla i skolvärlden och ökar kvalitén på utbildningen utan att bidra till en för hög arbetsbelastning. Varken lärare eller elev ska få hamna i kläm. Vi jobbar enligt de globala målen för att ge fler anständiga arbetsvillkor, skapa en hållbar industri, och minska ojämlikhet.

Exempel på tidigare uppdrag

Edvira har gjort såväl större kommun-uppdrag, som events, konsulting och läger. Här nedan ser du några exempel på uppdrag:

Edtech-konsulting

 • Ecorado/Vinnova - Edtech-konsulting i stort Vinnova-projekt med bl.a. Linköpings kommun, Uppsala universitet och KTH

 • SkyMaker - Workshops i programmeringspedagogik och användarupplevelser

 • Visedu - Programmeringsinnehåll till deras matematikverktyg för högstadieelever

 • Finspångs kommun - progression i programmering från F-9, samt lärarhandledningar med bedömningsstöd

 • Norrköpings kommun - EU-föreläsning och workshop i hur jobba samhällsförbättrande och inkluderande med programmering i skolan

Läger

 • Sommarlägret Codeit, där vi under fem dagar hade 24 nybörjare (50% tjejer som deltog) i mellanstadieålder, som vi lärde ut programmering till med egenutvecklat material. Lägret fick 9.1/10 i betyg, där tjejerna gav i snitt 9.4/10 och killarna 8.9/10 trots lägre teknikintresse – tjejernas teknikintresse gick från 7.7 till 8.6/10 i snitt.

 • Projektledning, innehåll och utbildning för coacher för Code Summer Camp 2018 till Science Park Mjärdevi. 120 deltagare tjejer och killar 7-17 år, 10/10 i snitt i betyg till vår projektledare från utbildarna.

Events

 • Hour of Code i Sverige, som ideell internationell partner, där över 100 000 elever deltagit och gjort en timmes kod med sina lärare. 40 kommuner har varit samarbetspartner till oss, där målet varje år är att nå så många elever som möjligt – och över 140 kommuner har haft någon skola med.

 • Kodkartan.se, som visar resultaten från Hour of Code 2016 per kommun. Det användes som ett verktyg för att kommuner enklare ska kunna se hur aktiva deras skolor är med programmering i skolan, samt att vi visade hur elever och lärare mottog evenemanget. Vi samlade också in data på hur evenemanget påverkade rektor och kommunens vilja att satsa mer på programmering.

 • Utbildning för lärarstudenter på Linköpings universitet, där vi utbildade enligt förändringarna i läroplanerna, med särskilt fokus på att lära ut programmering med ett inkluderande perspektiv, som fick 9.3/10.

 • Fortbildning för bibliotekarier i Region Östergötland, där de i CrossMedia-projektet har fått kompetensutveckling i programmering, samt en riktad träff i Mjölby för unga tjejer (som fick 9.7/10).

Frågor? Kontakta oss:

Grundare


Linnea Rothin

VD och grundare

linnea@edvira.com

Marcus Nygren

Designchef och medgrundare

072-745 33 37
marcus@edvira.com

Superinspiratörer prisas för sina insatser

Vår VD Linnea Rothin vann det nationella priset "Best Individual Effort" Womengineer Awards. Läs mer nedan:

P4: Jämställdhet och programmering

Intervju med Marcus Nygren.

Kontakta oss: